Smart Games

Wil jij jouw leerlingen uitdagen met digitale SmartGames in deklas?

Met Playroom van SmartGames ontwikkelen kinderen online huncognitieve en sociale vaardigheden.

Met Playroom van SmartGames ontwikkelen kinderen online hun cognitieve en sociale vaardigheden. Kinderen spelen samen met de hele klas, met twee spelers of individueel. We vinden het belangrijk dat kinderen zich bekwaam voelen om uitdagingen aan te gaan en hun doel te bereiken. Door te spelen met online SmartGames vergroten kinderen hun potentieel.

Net als de fysieke SmartGames hebben de digitale SmartGames ook 5 niveaus met toenemende moeilijkheidsgraad. De online opdrachten beginnen heel makkelijk en worden steeds uitdagender. Zo kan iedereen vanaf 5 jaar aan de slag met Playroom en spelen de kinderen op basis van hun eigen competentieniveau.

Benieuwd naar Playroom en wil je het even proberen? Registreer je als leerkracht op playroom.SmartGames.com en probeer Playroom gedurende 2 weken volledig gratis.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²