Innovatie in Taalonderwijs: Een Robot als Leerkracht

Stel je voor dat je je Franse vaardigheden verbetert door een gesprek met een robot.

Stel je voor dat je je Franse vaardigheden verbetert door een gesprek met een robot. Eva Verhelst (24), een studente aan de Universiteit van Gent, maakt dit mogelijk met een door haar ontwikkelde app. Deze app maakt gebruik van een unieke robot, genaamd Furhat, die de traditionele manieren van taal leren revolutionair verandert.

In het huidige onderwijssysteem is het een uitdaging voor leraren om individuele aandacht aan elke leerling te geven, vooral in talenonderwijs. Verhelst's oplossing is een robot met een doorschijnend, projectiescherm als hoofd, waardoor het lijkt alsof je met een mens praat. Deze interactie stimuleert enthousiasme en concentratie onder studenten, wat bijdraagt aan effectiever taal leren.

"De interactie met de Furhat-robot biedt een unieke en persoonlijke leerervaring die het traditionele klaslokaal overstijgt," zegt Verhelst. "We zijn aan het ontdekken hoe kunstmatige intelligentie een nieuwe dimensie kan toevoegen aan onderwijs en leerlingen kan helpen in hun taalontwikkeling."

De Furhat-robot onderscheidt zich door zijn vermogen om te reageren met zinnen in de taal die wordt geleerd. Het gebruikt kunstmatige intelligentie vergelijkbaar met systemen als ChatGPT. Deze A.I. past zich aan de interesses en het taalniveau van de leerling aan, waardoor een gepersonaliseerde leerervaring ontstaat.

Verhelst benadrukt dat hoewel deze technologie veelbelovend is, het niet bedoeld is om leraren te vervangen, maar om hen te ondersteunen bij hun taken. Het doel is om de leerervaring te verrijken en leraren te helpen bij het begeleiden van leerlingen.

Deze innovatie heeft reeds aandacht getrokken in de onderwijswereld. Verhelst's masterproef haalde de longlist voor de prestigieuze Klasseprijs, een teken dat de onderwijsgemeenschap openstaat voor deze nieuwe vorm van technologie in het klaslokaal.

Het project van Verhelst is een sprekend voorbeeld van hoe technologische vooruitgang een positieve impact kan hebben op het onderwijs en opent de deur naar spannende mogelijkheden voor de toekomst van taalonderwijs.

Bron: Het Nieuwsblad

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²