Educatieve Uitgeverij Lernova

Educatieve Uitgeverij Lernova stel haar nieuwe lesmethodes voor.

Online vaksessies voor de eerste graad en de derde graad

Online vaksessies voor de eerste graad (nieuwe minimumdoelen en leerplannen vanaf 2024) en de derde graad. Ontdek de lesmethode en aanpak voor jouw vak, een doordacht evenwicht van interactieve leertrajecten en duidelijke instructiemomenten. Auteurs lichten inhoudelijke keuzes toe en demonstreren de lesinhoud. Bij inschrijving krijg je ook toegang tot het lesmateriaal.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²