De Vlaamse game-industrie doet het goed!

Onze Vlaamse games doen het absoluut niet slecht. Denk maar aan het grote succes van Baldur’s Gate 3. Wist je ook dat er in Vlaanderen zo’n 90 bedrijven bezig zijn met het maken van games? De Vlaamse gamesector is dan ook goed voor zo’n 70 miljoen euro omzet, en er werken zo’n 780 mensen bij Vlaamse gamestudio’s!

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²